5


Каталог файлів
Головне меню
Block title
Block content
Корисні посилання

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативно-правові документи » Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

№220 Про підсумки перевірки загальноосвітніх навчальних закладів з питання організації та проведення екстернату у 2013/2014
[ Викачати з сервера (69.0 Kb) ] 23.05.2014, 09:13

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З


 

08.05.2014

     м. Кривий Ріг   

                  №220


 

Про   підсумки   перевірки

загальноосвітніх навчальних

закладів з питання організації

та   проведення   екстернату

у 2013/2014 навчальному році


 


 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказів департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 03.03.2014 №116/0/212-14 «Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах», управління освіти і науки виконкому міської ради від 07.03.2014 №117 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2013/2014 навчальному році», від 04.04.2014 №163 «Про  перевірку організації та проведення екстернату у 2013/2014 навчальному році», згідно з річним планом роботи управління освіти і науки виконкому міської ради та з метою посилення контролю за організацією та проведенням екстернату в загально-освітніх навчальних закладах міста в квітні 2014 року здійснено перевірки
19 загальноосвітніх навчальних закладів з даного питання.

Порядок організації і проведення екстернату в загальноосвітніх навчальних закладах визначено чинними нормативно-правовими документами з відповідними змінами та нововведеннями, а саме: Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти», «Про громадянство України», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положення про визнання іноземних документів про освіту, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 №563, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за №878/8199, положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 №431 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за №489/15189, положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №151/14842, та інші документи.

Всього у 2013/2014  навчальному році зараховано на екстернат 59 осіб, з них для отримання документів про базову загальну середню освіту – 7, про повну загальну середню освіту – 52.

Аналіз з’ясування причин вибору учнями екстернату показав, що основна кількість осіб атестується екстерном у зв’язку з працевлаштуванням через важке матеріальне становище сім’ї, стан здоров’я, вагітність, навчання за кордоном, відпусткою по догляду за дитиною, а також випускники минулих років, які не отримали документ про відповідний рівень освіти та учні, які припинили навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Перевіркою управління освіти і науки виконкому міської ради щодо організації і проведення екстернату охоплено 19 загальноосвітніх навчальних закладів з усіх районів міста, а саме:

- Дзержинський                     - КЗШ «Центр освіти»;

- Довгинцівський                   - КЗШ №109;

- Жовтневий                          - КСШ №71, КЗШ №№34, 52, 86, КЗШІ №4;

- Інгулецький                         - КЗШ №№92, 102, КГ№127;

- Саксаганський                     - КЗШ №№68, 113;

- Тернівський                        - КЗШ №№42, 50, 117;

- Центрально-Міський          - КЗШ №№2, 85, КЦМЛ, КЦМГ.

Слід відзначити, що в усіх перевірених закладах були в наявності накази відділів освіти виконкомів районних у місті рад щодо організації і проведення екстернату у 2014 році. Проте, в наказах відділів освіти виконкомів Інгулецької, Саксаганської та Центрально-Міської районних  у місті рад не вказані причини зарахування учнів на екстернат.

У всіх перевірених закладах видано відповідні накази, визначено відповідальних осіб, затверджені графіки проведення консультацій та індивідуальні плани екстернів, графіки роботи вчителів-предметників. Усі екстерни ознайомлені з даними документами, про що свідчать їх особисті підписи.

Порядок зарахування учнів-екстернів здійснюється відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах на підставі заяв та у термін до 01.03.2013. Порушень щодо несвоєчасного зарахування на екстернат не виявлено. Але на момент перевірки в КЗШ №№42, 117, 50 заяви знаходились у відділі освіти виконкому Тернівської районної у місті ради. А  в таких закладах як КЦМГ, КСШ №71, КЗШ №№2, 102 заяви не мали резолюції керівника.

У більшості закладів в наявності повний пакет необхідних для зарахування документів, а саме:

- оригінали свідоцтв про базову загальну середню освіту або табель успішності за відповідний клас;

- особові справи екстернів;

- записи в алфавітних книгах;

- списки екстернів.

У КЗШ №№109, 34, 86, 42 алфавітні книги для екстернів ведуться окремо.

При організації навчально-виховного процесу екстернів застосовуються різні форми контролю навчальних досягнень, а саме: контрольні роботи, тестування, письмове опитування, реферати, усне опитування в он-лайн режимі (КСШ №71).

Термін зберігання письмових робіт учнів-екстернів витримано відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (1 рік). Результати оцінювання екстернів фіксуються у відомостях навчальних досягнень для перевідних класів та в протоколах встановленої форми для учнів випускних класів.

Адміністрація перевірених закладів тримає на контролі питання замовлення на виготовлення документів про освіту учням-екстернам.

Разом з тим, у ході перевірки виявлено недоліки в:

  • КЦМГ, КЗШ №85 відсутні оригінали відповідних документів про освіту екстернів;
  • КСШ №71 на момент перевірки відсутній наказ «Про випуск учнів екстернів за 2012/2013 навчальний рік»;
  • КЗШ №117 наявні порушення записів у книзі видачі документів про загальну середню освіту;
  • КЦМГ не дотримано вимоги щодо оформлення контрольних робіт учня – екстерна;
  • КЗШ №2, КСШ №71 потребує впорядкування нормативно-правові документи з питання організації екстернату.

Без зауважень організовано навчання екстернів у Криворізькому Центрально-Міському ліцеї, КГ №127, КЗШ №№92, 109, 68, 34, 86, 52.

       

Виходячи з вищезазначеного,


 

НАКАЗУЮ:


 

  1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:
    1. Ґрунтовно проаналізувати підсумки організації і проведення екстернату в 2013/2014 навчальному році.

                                                        Травень-червень, 2014

1.2. Забезпечити опрацювання нормативно-правової бази щодо організації та проведення екстернату в 2014/2015 навчальному році.

Вересень, 2014

1.3. Надати до управління освіти і науки виконкому міської ради списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та відповідні підсумкові накази.

До 13.06.2014

2. Начальникам відділів освіти виконкомів Жовтневої, Тернівської та Центрально-Міської районних у місті рад (Маківка О.П., Горевич С.О.,
Харчук Н.Ю) зобов’язати керівників КСШ №71, КЗШ №117, КЦМГ, КЗШ №85 усунути виявлені недоліки та надати інформацію до управління освіти і науки виконкому міської ради про вжиті заходи.

До 20.05.2014


 

3. Начальникам відділів освіти виконкомів Інгулецької, Саксаганської та Центрально-Міської районних у місті рад (Кравченко О.С., Подкопаєва І.В., Харчук Н.Ю.) в наказах зазначати причини зарахування осіб на екстернат.

2014/2015 н.р.


 

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Видати підсумкові накази з повним аналізом організації навчально-виховного процесу екстернів (відвідування; консультації; причини зарахування; вік осіб, що обрали екстернат; рівень навчальних досягнень, результати державної підсумкової атестації)

Червень, 2014

4.2. Неухильно дотримуватися нормативно-правової бази щодо організації та проведення екстернату.

2014/2015 н.р.

4.3. Тримати на особливому контролі питання дотримання Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців)  навчальних закладів системи загальної середньої освіти в частині оформлення документів про освіту.

                                                                 Травень – червень, 2014.

4.4. Нести персональну відповідальність за замовлення та якість оформлення документів про освіту.

                                                        2013/2014 н.р.


 

5. Координацію роботи та відповідальність за виконання даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу дошкільної, середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та охорони дитинства управління освіти і науки виконкому міської ради Полякову В.Я., контроль – на  заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л.


 


 


 


 

Начальник  управління                                                        Н.Касимова


 

Категорія: Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Додав: dovg_vo
Переглядів: 1601 | Завантажень: 72 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Годинник
Пошук на сайті
Бренд міста
Форма входу
Хмаринка тегів
Місцезнаходження
Статистика