5


Каталог файлів
Головне меню
Block title
Block content
Корисні посилання

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативно-правові документи » Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Наказ №139 від 24.03.14 Про результати здійснення перевірки стану додержання законодавства охорони життя і здоров’я неповно-літніх..
[ Викачати з сервера (69.5 Kb) ] 28.03.2014, 11:55

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З


 

24.03.2014

        м. Кривий Ріг                          

          №139

                      

Про результати здійснення перевірки

стану додержання законодавства

охорони життя і здоров’я неповно-

літніх, забезпечення медичним

обслуговуванням учнів у загально-

освітніх навчальних закладах


 

На виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), нового Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки  України від 07.10.2013 № 1365), наказу управління освіти і науки виконкому міської ради від 12.02.2014 №64 та з метою забезпечення збереження життя і здоров’я, належного медичного забезпечення серед учасників навчально-виховного процесу в  закладах освіти міста у  лютому-березні 2014 року було здійснено перевірку загальноосвітніх навчальних закладів щодо  додержання законодавства охорони життя і здоров’я неповнолітніх, забезпечення медичним обслуговуванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Перевірці підлягали заклади: КЗШ №№7, 8, 13,14, 27, 33, 43, 55, 69, 74, 82, 84, 88, 89, 92, 93, КЗШ «Центр освіти».

Результати перевірки засвідчили, що закладами освіти постійно здійснюються заходи, що забезпечують безпечність навчально-виховного процесу.  Керівниками закладів наказами призначено відповідальних осіб за пожежну безпеку і за електрогосподарство, розроблено інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності; у визначені нормативними документами терміни проводяться інструктажі, затверджено плани евакуації та порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечується його відпрацювання.

Під час перевірки виявлено, що медичні огляди дітей і працівників навчальних закладів, медичне обслуговування дітей організовані і здійснюються відповідно до вимог нормативних документів. Усі перевірені заклади забезпечені медичними сестрами та ведеться відповідна документація.

Здійснюється управлінський контроль за станом роботи з охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Надані матеріали внутрішнього контролю свідчать, що у закладах вивчалися питання удосконалення матеріально-технічної бази, дотримання безпечних, санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил, стану дитячого травматизму, організації харчування дітей, профілактики захворюваності дітей та ін. Результати вивчення розглядалися на засіданнях рад закладів, педагогічних рад, батьківських зборах (конференціях), що підтверджується протокольними записами. Але більшість цих протоколів, наказів, рішень не мають глибокого аналізу, конкретних заходів щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи з даного питання.

Основні недоліки, що виявлені під час перевірки:

КЗШ №№8,69 – комплексні заходи з БЖД та ОП на 2013-2014 навчальний рік – відсутні; план роботи з протипожежної безпеки на 2013-2014 н.р. потребує доопрацювання і розширення заходів.

       КЗШ №14, «Центр освіти»відсутні накази: «Про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності за 2013 рік», «Про створення комісії з розслідування нещасних випадків у навчальному закладі», «Про проведення місячників (тижнів) з безпеки життєдіяльності», а також підсумкові та аналізуючи накази з зазначеного питання.

       КЗШ №8 –журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП – відсутні.

       КЗШ №№33,93 – журнали реєстрації та обліку інструкцій з ОП потребують доопрацювання щодо його ведення.

       КСШ №74  – журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві серед працівників – відсутній.

       КЗШ №7 – журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві серед працівників, а в        КЗШ №89 – журнал реєстрації нещасних випадків у побуті серед працівників, ведуться не за формою, що встановлена вимогами чинного законодавства.

         КЗШ №27,55 – журнали реєстрації нещасних випадків серед учнів ведуться не за формою, що є порушенням вимог чинного законодавства.

       КЗШ №92посадові обов’язки працівників – оформленні з порушеннями (відсутні нумерація і код, наказ немає додатку з переліком посадових інструкції, але самі посадові інструкції затверджені наказом). Журнал реєстрації інструкцій з ОП потребує переоформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

       КЗШ №№8,33 – вступний і первинний інструктажі для студентів-практикантів не зареєстровані в журналах інструктажів для працівників.

       Студенти-практиканти обов’язково повинні приступати до своєї практичної діяльності тільки після проведення для них вступного і первинного інструктажу на об’єкті освіти, з реєстрацією у журналі встановленого зразка.

       КЗШ №69 – Положення про систему управління охороною праці в закладі освіти – відсутнє. Інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки для всіх професій, посад за всіма видами робіт – відсутні. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці – відсутній.

         КЗШ «Центр освіти» – журнал реєстрації інструкцій з ОП не ведеться. Журнали реєстрації всіх видів інструктажів серед працівників не відповідають вимогам ведення даного документу. Класними керівниками журнали з реєстрації інструктажів з ТБ і БЖ на момент перевірки не представлено. Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві та в побуті серед працівників – відсутні. У журналі реєстрації інструктажів з ОП в кабінеті інформатики не проведено інструктаж для учнів 9, 11,12-х класів ще з початку 2013-2014 навчального року, що є неприпустимою практикою і порушенням вимог чинного законодавства,(предмет інформатики відноситься до травмонебезпечних).

          КЗШ «Центр освіти» відсутні накази про розслідування нещасних випадків та про результати розслідування травмованих учнів за період з вересня 2013 року (3 травми); повідомлення про наслідки нещасних випадків – відсутні.

КЗШ №№14,82 – у медичному кабінеті відсутній журнал  реєстрації виклику швидкої допомоги; план заходів просвітницько-профілактичної роботи, санітарно-гігієнічної освіти, формування здорового способу життя серед учасників навчально-виховного процесу у медичної сестри –  відсутній.

КЗШ «Центр освіти» – відсутній наказ про розподіл учнів до спецмедгрупи; план заходів, який наявний у медичного працівника, щодо просвітницько-профілактичної роботи, санітарно-гігієнічної освіти, ведеться не в системі.

КЗШ №55 –листи здоров’я оформлені не за встановленою формою.

КЗШ №№55, 69, 84, 92, 93, КЗШ «Центр освіти» відсутній журнал мікротравм та виклику швидкої допомоги у медичному кабінеті (порушення п.20. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365).

КСШ №74, КЗШ №№33,92 – питання поглиблених медичних оглядів учнів на засіданнях педради не розглядалося, практикується тільки на нарадах при директорі, не виконання вимоги п.11.8. ДСанПін 5.5.2.008-01.

КЗШ №43,55 – план руху дітей до школи і в зворотному напрямку потребує термінового оновлення; КЗШ №69 – план руху дітей до школи і в зворотному напрямку – відсутній; КЗШ №55 – загальношкільний інформаційно-довідковий куточок з охорони праці потребує термінового оновлення.

       Найтиповіші порушення, які допускаються під час розслідування нещасних випадків у закладах освіти:

       1.Незнання нормативно-правових актів з охорони праці, у тому числі Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

       2.Не аналізується документація і не надається відповідний висновок потерпілому, комісія обмежується лише внесенням до акта даних стосовно цього.

       3. Відповідальні за розслідування особи не надають оцінки діям потерпілого та інших осіб, причетних до настання нещасного випадку.

       4. Під час опису подій викладаються факти травмування, але не розкриваються причини того, що сталося.

       5. Комісія розпочинає роботу переважно зі значним запізненням. Низька оперативність реагування комісії негативно позначається на ході розслідування та об’єктивному встановленні причин того, що сталося.

       6. Не вказуються пропозиції у комісійному висновку щодо притягнення до відповідальності осіб, дія чи бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку.

Всі вищезазначені недоліки вказують на низький рівень виконання вимог чинного законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти.

На підставі аналізу перевірки та з метою удосконалення процесу збереження, зміцнення й формування здоров’я юного покоління у цілому і кожної особистості зокрема, забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання, через суворе виконання вимог системи управління охороною праці,

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

       1.1. Порушити клопотання перед управлінням освіти і науки виконкому міської ради щодо притягнення до відповідальності директорів КЗШ №69,
КЗШ «Центр освіти» (дир. Бережна Л.В., Скиба Т.О.) за виявлені порушення вимог чинного законодавства з питань організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

До 01.04.2014

       1.2. Здійснити організаційно-дисциплінарні висновки стосовно осіб, які допустили порушення виконання вимог про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти, порядку розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах; щодо організації медичного обслуговування в КЗШ №№ 7, 8, 14, 27, 33, 43, 55, 74, 82, 84, 89, 92, 93; проінформувати управління освіти і науки виконкому міськради про вжиті заходи.

До 03.04.2014

       1.3. Проаналізувати даний наказ управління освіти і науки виконкому міської ради, розглянути на колегіях, нарадах з керівниками навчальних закладів стан дотримання чинного законодавства з питань збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Квітень-травень, 2014 

       2. Керівникам закладів освіти всіх типів:

2.1.Суворо дотримуватися виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положень про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти та про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Постійно

2.2. Провести перевірку приміщень, стану спортивних та ігрових майданчиків, прилеглих до закладів територій, електричних, каналізаційних мереж, систем оповіщення про надзвичайні ситуації; оформити актами встановленої форми.

До 10.04.2014

2.3. Здійснити заходи щодо організації і виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах.

Терміново, постійно.

       3. Наказ управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 12.02.2014 №64 «Про здійснення перевірки стану додержання законодавства щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх, забезпечення медичним обслуговуванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» вважати таким, що втратив чинність.


 

4. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу вищої, професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи управління освіти і науки виконкому міської ради Пухальську Т.В., контроль – на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л.


 

Начальник  управління                                                         Н.Касимова


 

Категорія: Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Додав: dovg_vo
Переглядів: 1120 | Завантажень: 52 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Годинник
Пошук на сайті
Бренд міста
Форма входу
Хмаринка тегів
Місцезнаходження
Статистика