5


Каталог файлів
Головне меню
Block title
Block content
Корисні посилання

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативно-правові документи » Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Наказ №54 від 03.02.14 Про стан охорони праці, розслідування нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти
[ Викачати з сервера (1.50 Mb) ] 18.02.2014, 09:50
 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

 

    03.02. 2014

   м. Кривий Ріг                          

      №54

 Про стан охорони праці, розслідування

нещасних випадків серед учасників          

навчально-виховного процесу в

закладах освіти міста  за 2013 рік

 

За 2013 рік аналіз стану роботи відділів освіти виконкомів районних у місті рад, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста з питань охорони праці і профілактики нещасних випадків серед учнів, вихованців, працівників вказує, що закладами освіти міста здійснюється цілеспрямована робота з виконання Законів України «Про освіту» (ст.26), «Про загальну середню освіту» (ст.23 (І)), «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про колективні договори і угоди», виконання вимог Положень: «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в освітніх закладах» та Порядку розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Для удосконалення системи забезпечення безпеки життєдіяльності в навчальних закладах, безпечних і нешкідливих умов навчання, праці й виховання,  поліпшення організаційної роботи з профілактики травматизму серед вихованців, учнів і працівників під час навчально-виховного процесу, в побуті, зменшення статистичних даних щодо виникнення нещасних випадків виробничого і побутового характеру,

 

НАКАЗУЮ:

                                                                                   

1.     Взяти до уваги і виконання аналіз  стану охорони праці, розслідування

нещасних випадків серед учасників   навчально-виховного процесу в закладах освіти міста  за 2013 рік (додатки 1-17).

 

2.     Визнати роботу закладів освіти міста щодо попередження і профілактики травматизму серед дітей, працівників під час навчально-виховного процесу і в побуті за 2013 рік – задовільною.

 

3.     Вказати на низький рівень роботи з питань профілактики, запобігання травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті серед дітей всіх вікових категорій (за збільшенням статистичних даних травмування), директорам (завідуючим) дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста (додатки 7, 12).

     Лютий, 2014

4.          Головному спеціалісту з питань охорони праці відділу вищої, професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради Пухальській Т.В.:

        4.1 аналізувати стан травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладах освіти міста;

   щоквартально

        4.2 провести міський громадський огляд-конкурс  на кращу організацію щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти згідно з Положенням;

                                     березень-квітень,2014

       4.3 проаналізувати на засіданні  колегії управління освіти і науки виконкому міської ради стан роботи відділів і закладів освіти щодо формування здоров’язберігаючого навчання і виховання – як невід’ємної складової сучасної освіти;

листопад, 2014

        4.4 здійснити перевірки:

-    стану додержання законодавства щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх в частині забезпечення медичним обслуговуванням учнів під час навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста;

                                      лютий-березень, 2014

-    стану забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки життєдіяльності і охорони праці в таборах із денним перебуванням;

                                    серпень-вересень, 2014

-    стану функціонування системи підготовки учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання заходів з безпеки життєдіяльності;

                                   вересень-жовтень, 2014 

        4.5 забезпечити своєчасне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог цивільного захисту в закладах освіти для керівного складу та посадових осіб відповідальних за дане питання;

                          протягом року, згідно з графіком

        4.6 забезпечити організацію і проведення представницьких педагогічних заходів серед працівників з метою реалізації навчально-виховного процесу в закладах освіти на основі здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих технологій.

                             Постійно,

                             протягом навчального року 

5.    Начальникам відділів освіти виконкомів  районних у місті рад:

       5.1 проаналізувати даний наказ управління освіти і науки виконкому міської ради, розглянути на нарадах з керівниками закладів освіти стан справ щодо травматизму в закладах району за 2013 рік, узагальнити наказом відділу освіти виконкому районної умісті ради;

до 01.03.2014

5.2 розробити план основних заходів на 2014 рік із охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травмування учасників навчально-виховного процесу виробничого і побутового характеру, копії заходів надати в управління освіти і науки виконкому міської ради;

до 19.02.2014

        5.3 проводити семінари-наради для керівників закладів освіти, відповідальних осіб у закладах освіти з питань охорони праці, щодо розгляду питань забезпечення безпечних й нешкідливих  умов проведення навчально-виховного процесу, з обов’язковим запрошенням представників медицини, Держсанепідслужби, Державтоінспекції, Держтехногенбезпеки, цивільного захисту, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

                                   1 раз на півріччя, постійно

        5.4 посилити вимоги до керівників навчальних закладів і посадових осіб, відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці в навчальних закладах;                                                                        постійно

5.5 вжити заходів щодо систематичної роботи медичного кабінету, його обладнання та укомплектування медикаментами відповідно до вимог чинного санітарного законодавства (ДСанПін 5.5.2.008-01);

                                        терміново, постійно

5.6 тримати на контролі, відповідно до чинних нормативно-правових актів, проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв у навчальних закладах;

                                   червень-серпень, щорічно

5.7 здійснювати контроль за збереженням і використанням у закладах освіти хімічних реактивів, препаратів, що мають токсичні та вибухонебезпечні властивості;

щоквартально

5.8 забезпечувати виконання Порядку перевезення організованих груп дітей автотранспортом (залізничним транспортом) за межі міста, області, екскурсійно-туристичні подорожі, поїздки на змагання, конкурси, фестивалі тощо).

                                                   Постійно. 

6. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста:

6.1 суворо дотримуватися виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про цивільну оборону України»; Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу  в навчальних закладах;

                                                        постійно

6.2 проводити розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу згідно з Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в освітніх закладах, своєчасно надавати повідомлення (спецповідомлення) до управління освіти і науки виконкому міської ради;

                                                      постійно

6.3 заслуховувати на засіданнях педагогічної ради, профспілкового комітету закладу звіти відповідальних осіб щодо створення здорових і безпечних умов праці, проведення  навчально-виховного процесу в частині безпеки життєдіяльності, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці;

                                     1 раз на півріччя,постійно

6.4 здійснювати адміністративно-громадський контроль у закладі за станом умов праці і безпеки на робочих місцях, виконання всіма працівниками вимог стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій з охорони праці;

постійно

6.5  вжити заходів щодо систематичної роботи медичного кабінету, його обладнання та укомплектування медикаментами відповідно до вимог чинного санітарного законодавства (ДСанПін 5.5.2.008-01);

терміново

     6.6 посилити контроль за проведенням медичного огляду учнів навчального закладу, медичним обстеженням педагогічних працівників;

                                       терміново, постійно

       6.7  здійснювати медико-педагогічний контроль за уроками фізичного виховання, заняттями у спеціальних медичних групах;

                                  постійно, 

                                 протягом навчального року

        6.8 проводити  навчання працівників закладу з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці згідно з типовим Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15;

                                        згідно з  графіком,

                                          1 раз на три роки 

        6.9 забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території начального закладу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством;     

                                             постійно

        6.10 провести виміри опору ізоляції електроустановок й електропроводки,   заземлювальних  пристроїв у  навчальному закладі;

                                            до 01.08.2014

         6.11 забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

                                                   постійно

         6.12 здійснювати заходи щодо дотримання правил пожежної  безпеки, вимог електробезпеки, правил масового перебування людей в приміщеннях  у період несприятливого температурного режиму;

                              постійно, у разі несприятливих                              погодних умов

6.13 здійснювати технічне обстеження спортивних споруд, майданчиків, обладнання з метою визначення надійності і стійкості конструкції, відповідності вимогам із техніки безпеки з обов’язковим оформленням відповідного акту;

                                 1 раз на місяць,

                           протягом навчального року 

         6.14 забезпечити контроль за виконанням Правил безпеки під час навчально-виховного процесу;

                                                     постійно

         6.15 допускати до спортивних змагань різних рівнів вихованців, учнів тільки при наявності медичної довідки, що дозволяє брати участь у змаганнях за даним видом спорту;

                                                      постійно

         6.16 проводити роз’яснювальну виховну роботу з учнями, вихованцями, батьками щодо профілактики та запобігання травматизму в побуті;

                                               постійно,

                                  протягом навчального року

         6.17 оформлювати відомості про місце знаходження кожного учня і вихованця в святкові дні та  у канікулярний період;

   постійно

         6.18 забезпечити:

         - наочність у класних і групових кімнатах, рекреаціях з питань безпеки життєдіяльності;

 -  наявність попереджувальних знаків безпеки, огорожі при виконанні ремонтних робіт на території закладу;

- позначки евакуаційних виходів у закладі освіти;

                                                  постійно

          6.19 суворо дотримуватися вимог чинного законодавства щодо перевезення організованих груп дітей, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок); з погодженням необхідних документів в управлінні освіти і науки виконкому міської ради;

постійно

         6.20 здійснювати зв’язок із громадськими і державними організаціями, що займаються питаннями  охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності людей.

                                протягом  навчального року

 

7. Наказ управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 04.02.2013 №63 «Про стан охорони праці, розслідування нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти міста за 2012 рік» вважати таким, що втратив чинність.

 

8. Відповідальність за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу вищої, професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи управління освіти і науки виконкому міської ради Пухальську Т.В.,  контроль на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л.

 

Начальник  управління                        Н.Касимова

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

_______________В.Бєрлін

  

Пухальська Тетяна Василівна

74-66-36


Категорія: Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Додав: dovg_vo
Переглядів: 769 | Завантажень: 60 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Годинник
Пошук на сайті
Бренд міста
Форма входу
Хмаринка тегів
Місцезнаходження
Статистика