5


Каталог файлів
Головне меню
Block title
Block content
Корисні посилання

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативно-правові документи » Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Наказ №726 від 26.12.12 Про результати перевірки стану виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в ЗНЗ
[ Викачати з сервера (67.5 Kb) ] 03.01.2013, 14:14

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

 

26.12.2012 

         м.Кривий Ріг                            

          №726

 

Про результати перевірки 

стану виконання основних завдань,

функцій системи управління охороною

праці в навчальних закладах міста

 

На виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 №563), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 №616), наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 02.11.2012 №622 «Про здійснення перевірки щодо стану виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в навчальних закладах міста» та з метою попередження нещасних випадків  у навчальних закладах міста у період із 12.11 по 13.12.2012 здійснено перевірку дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів міста з питань дотримання чинного законодавства щодо збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу згідно з визначеним переліком питань. Охоплено 24 освітніх заклади, а саме: Дзержинський – КДНЗ №136; КЗШ №№18, 56; Довгинцівський – КДНЗ №133; КЗШ №№65, 88; Жовтневий – КДНЗ №272;  КЗШ №№44, 62, 112; Інгулецький – КДНЗ №28; КЗШ №№100, 101; Саксаганський  – КДНЗ №191; КЗШ №№51, 119; Тернівський – СНВК №218; КЗШ №№76, 83, 106; Центрально-Міський – КДНЗ №17; КЗШ №№39, 64, 123.

Під час перевірки встановлено.

У більшості перевірених навчальних закладів створена цілісна система управління охороною праці, що сприяє удосконаленню діяльності у цьому напряму кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

Складені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в закладах освіти. Працівники закладів забезпечені правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці. Ведеться систематичний облік, аналіз нещасних випадків серед учасників навчально-виховного процесу. Проводиться пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці через бесіди, лекції, оформлення інформаційно-довідкових стендів.

Особлива увага приділяється заходам із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам різного характеру.

Простежується своєчасне проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці серед працівників і дітей, а також різні форми просвітницько-профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності, серед яких традиційними залишаються місячники та тижні безпеки життєдіяльності.

          Разом із тим, при наявності позитивних результатів роботи, продовжує мати місце ряд недоліків щодо організації і  виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в навчальних закладах міста, а саме:

- НВК №18 Дзержинського району (дир. Шаврін О.С.) наказів підсумкових, аналізуючих із питань проведення місячників (тижнів) з безпеки життєдіяльності за 2012 рік на момент перевірки не представлено; додаткові заходи з профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру серед учасників навчально-виховного процесу – відсутні (не виконання доручень листів-інформаторів за жовтень-листопад, 2012); Положення про систему управління охороною праці в закладі – відсутнє; посадові обов’язки працівників без особистих підписів щодо ознайомлення; інструкції з протипожежної безпеки оформлені з порушеннями; журнали реєстрації інструкцій і обліку видачі інструкцій з охорони праці потребують негайного доопрацювання; загальні інструкції з техніки безпеки в навчальних кабінетах потребують до оформлення; журнали реєстрації нещасних випадків ведуться з порушеннями  вимог чинного законодавства; для 6 осіб працівників у терміни з 17.09 по 01.11.2012 не проведено первинного інструктажу на робочому місці після прийому на роботу; звітність з травматизму на момент перевірки не представлено; план руху до закладу і у зворотному напрямі – відсутній; адміністративно-громадський контроль взагалі не ведеться.

-         КЗШ №56 Дзержинського району (дир. Павліков С.П.)план роботи з протипожежної безпеки в навчальному закладі  недостатньо спланований, потребує доопрацювання; накази «Про призначення відповідального за протипожежну безпеку», «Про призначення відповідального за електрогосподарство» - на момент перевірки не представлено; додаткові заходи з профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру серед учасників навчально-виховного процесу – відсутні (не виконання доручень листів-інформаторів за жовтень-листопад, 2012); посадові обов’язки та інструкції з протипожежної безпеки необхідно оновити і перезатвердити; журнали реєстрації інструкцій і обліку видачі інструкцій з охорони праці потребують негайного доопрацювання; журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці та програма вступного інструктажу для працівників – відсутні; документація щодо проведення навчання серед працівників з питань охорони праці відповідно до Положення – відсутня; журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві та в побуті серед учнів і працівників необхідно негайно переоформити згідно з вимогами чинного законодавства; план руху до закладу і у зворотному напрямі для дітей – відсутній; пожежний щит необхідно доукомплектувати; загалом вся документація з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходиться в хаотичному стані, систематизація та упорядкованість зазначених документів відсутня.

- КЗШ №101 Інгулецького району (дир. Дуда Н.В.)відсутні організуючі накази з питань охорони праці: «Про розподіл (розмежування) функціональних обов’язків з охорони праці в навчальному закладі»; «Про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі»; інструкції з охорони праці для всіх посад та виконання усіх видів робіт розроблені, але не затверджені керівником закладу і не проведені через наказ закладу відповідно до всіх структурних підрозділів; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві ведеться не за формою; журнал адміністративно-громадського контролю не відповідає вимогам ведення журналу.

- КДНЗ №191 Саксаганського району (зав. Ростовцева Н.О.)план роботи з протипожежної безпеки не представлено; відповідальна особа за електрогосподарство в закладі не пройшла навчання на право займатися даною діяльністю, посвідчення відсутнє; інструкції з протипожежної безпеки оформлені з порушеннями, потребують доопрацювання; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці необхідно оформити відповідно за посадами, а потім за видами робіт з присвоєнням порядкового номеру; документи щодо навчання працівників навчального закладу з питань охорони праці, пожежної безпеки ведуться з порушеннями, мають різні дати оформлення, потребують уточнення і переоформлення відповідно до вимог чинного законодавства; у журналі реєстрації нещасних  випадків серед дітей за фактом травмування 04.04.2012 вихованця Ольховенко М.К. написано про складання акту за формою Н-Н, але акт,  висновки комісії та  всі матеріали щодо розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу відсутні.

- КЗШ №76 Тернівського району (дир. Куцевол І.Л.)відсутні накази «Про затвердження посадових інструкцій працівників з охорони праці»; «Про призначення відповідального за електрогосподарство»; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці – відсутній; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці без особистих підписів працівників під час видачі; журнал реєстрації проведення вступного інструктажу з охорони праці з працівниками – відсутній, тобто при прийомі на роботу працівників  інструктаж не проведено, працівники не мають права приступати до роботи без проведення вступного інструктажу; документація щодо проведення навчання серед працівників з питань охорони праці відповідно до Положення – відсутня; у плані евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладі відсутні правильні позначки; адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці (пожежної безпеки) у школі не ведеться, журнал відсутній.

 

На підставі аналізу актів перевірки та з метою недопущення порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; профілактики й запобігання нещасним випадкам серед учасників навчально-виховного процесу,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Оголосити догани керівникам навчальних закладів:

- Шавріну О.С., директору НВК №18 Дзержинського району, за порушення пп.4.1.2., 4.1.4., 4.1.9. ,4.1.10., 4.1.11., 4.1.12., 4.1.13., 4.1.14 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; п.4.1.15 Положення  про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

 

- Павлікову С.П., директору КЗШ №56 Дзержинського району, за порушення пп.4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.18 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; пп. 3.11., 4.1.15 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах; пп.3.8., 5.3.1 Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України;

 

- Дуді Н.В., директору КЗШ №101 Інгулецького району, за порушення пп.4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.11., 4.1.14 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; пп. 3.11., 4.1.15 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

 

- Ростовцевій Н.О., завідуючий КДНЗ №191 Саксаганського району, за порушення пп.4.1.2., 4.1.4., 4.1.18., 4.1.24 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; пп. 3.3., 3.4., 3.6., 3.11 Положення  про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

 

- Куцевол І.Л., директору КЗШ №76 Тернівського району, за порушення пп.4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.12., 4.1.14., 4.1.18 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти; п. 3.8. (р.3) Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 

2. Керівникам НВК №18, КЗШ №№56, 76, 101, КДНЗ №191(Шавріну О.С., Павлікову С.П., Куцевол І.Л., Дуді Н.В., Ростовцевій Н.О.) усунути виявлені недоліки під час перевірки та надати інформацію щодо здійснених заходів із зазначеної роботи;

До 16.01.2013.

 

       3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

       3 проаналізувати даний наказ управління освіти і науки виконкому міської ради, організувати роботу щодо ліквідації виявлених недоліків у вищезазначених закладах та розглянути на колегіях, нарадах з керівниками навчальних закладів стан дотримання чинного законодавства з питань збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти;

січень-лютий, 2013

3.2 створити комісії та здійснити перевірки навчальних закладів  щодо збереження життя та здоров’я учасників навчально–виховного процесу; інформацію за підсумками проведеної роботи надати до управління освіти і науки виконкому міської ради;

до 22.02.2013

       3.3 тримати контроль за організацією та виконанням вимог чинного законодавства з безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки серед учасників навчально-виховного, навчально-тренувального процесів у закладах освіти міста.

Постійно.

 

       4. Керівникам закладів освіти всіх типів:

4.1 суворо дотримуватися виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про цивільну оборону України»; Положень про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти та про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

постійно

4.2 провести перевірку приміщень, стану спортивних та ігрових майданчиків, прилеглих до закладів територій, електричних, каналізаційних мереж, систем оповіщення про надзвичайні ситуації; оформити актами встановленої форми;

до 19.01.2013

4.3 здійснити заходи щодо організації і виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

до 25.01.2013.

 

       5. Наказ управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 02.11.2012 №622 «Про здійснення перевірки щодо стану виконання основних завдань, функцій системи управління охороною праці в навчальних закладах міста» вважати таким, що втратив чинність.

 

6. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на головного спеціаліста з профорієнтації, охорони праці відділу вищої, професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи управління освіти і науки виконкому міської ради Пухальську Т.В. та методиста КЗ «Інноваційно-методичний центр» Тітенка Ю.М., контроль - на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л.

 

 

 

 

Начальник  управління                                                         Н.Касимова

Категорія: Накази управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Додав: dovg_vo
Переглядів: 1685 | Завантажень: 165 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Годинник
Пошук на сайті
Бренд міста
Форма входу
Хмаринка тегів
Місцезнаходження
Статистика